MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ : 0 (324) 651 31 58

HAKKIMIZDA

Kalite Politikamız

Üretim standartlarımızı, TS-EN ISO 9001:2008 standartları çerçevesinde çok yönlü olarak sürekli geliştirmek, Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşterilerimizin memnuniyetini kalitemize yansıtmak ve müşterilerimizin geri bildirimlerini profesyonel ekibimizle etkin bir şekilde toplam kalite standartlarına göre yönetmek.
Zamanı ve kaynakları etkin kullanarak kalite yönetim sisteminden ödün vermemek.

Üretimimizi, TS-EN ISO 9001:2008 standartları çerçevesinde çok yönlü olarak geliştirmekteyiz.


TS-EN ISO 9001:2008 NEDİR?

TS-EN ISO 9001:2008 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).


TS-EN ISO 9001:2008 ŞARTLARI NELERDİR?

TS-EN ISO 9001:2008 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.


TS-EN ISO 9001:2008'İN YARARLARI

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

TS-EN ISO 9001:2008 BELGEMİZ